Υπηρεσίες & Λύσεις

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζεται η εταιρεία σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να προγραμματίσουμε μία συνάντηση όπου θα σας παρουσιάσουμε τις υπηρεσίες μας και τα καινοτόμα εργαλεία που χρησιμοποιούμε.

Σε ποιους εφαρμόζεται η νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων;

α) σε κάθε επιχείρηση, εταιρεία ή οργανισμό ο οποίος επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του &

β) στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα (Υπουργεία, ΟΤΑ, Νοσοκομεία, ΝΠΔΔ)